Home > Corporate > About CASIO COMPUTER >

Directors and Corporate Auditors

President and CEO
Kazuo Kashio
Executive Vice President
Yukio Kashio
Senior Managing Directors
Fumitsune Murakami
Akira Kashio
Managing Directors
Akinori Takagi
Hiroshi Nakamura
Directors
Susumu Takashima
Yuichi Masuda
Kazuhiro Kashio
Toshiyuki Yamagishi
Makoto Kobayashi
Hirokazu Ishikawa
Makoto Kotani
Corporate Auditors
Yasushi Terao
Tadashi Takasu
Hironori Daitoku

Top of page

Share this page

Print this pagePrint this page